Menu Close

Informacije

Samostan benediktinki sv. Petra apostola

Obala sv. Benedikta 2

51 557 Cres

Republika Hrvatska

tel/fax: 051 571 010

e-mail: samostan.sv.petra@ri.t-com.hr