Menu Close

Impressum

Primljena uslišanja i milosti po zagovoru sl. Božje Giacome Giorgie

 javite na adresu:

POSTULATURA  SLUŽBENICE  BOŽJE  GIACOME  GIORGIE  COLOMBIS (ELIZABETE GOLUBIĆ)

Samostan benediktinki sv. Petra apostola

Obala sv. Benedikta 2, 51 557  C r e s,  tel: 051 571 010

e-mail: giacoma.colombis@gmail.com  ili  postulatura.ggc@zupa-jakusevec.hr

tel: 01 6609 715;   mob: 098 384 642